TENTOONSTELLING

PAUL TETAR VAN ELVENJAAR


Het jaar 2023 is in meerdere opzichten een magisch jaar in Delft: het is Vermeerjaar, Antoni van Leeuwenhoekjaar en …. Paul Tetar van Elvenjaar. Dit laatste naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de kunstenaar die op 13 september 1823 werd geboren in Antwerpen. Uiteraard besteedt ons museum daar ruim aandacht aan.

Het gehele jaar door zullen er tentoonstellingen en activiteiten plaatsvinden die zijn gewijd aan Paul Tétar van Elven en zijn familie.


Zo zijn er ondermeer de tentoonstellingen FAMILIEPORTRET, HET IDEALE NAAKT en DE VALSE VERMEER en vinden er CONCERTEN, LEZINGEN en museumlessen plaats.


Het jubileumjaar wordt afgerond met een keuze uit de zeer gevarieerde verzameling kostuums, porselein en prenten van Paul Tetar van Elven.

FAMILIEPORTRET

t/m 4 juni 2023

Op het moment is de tentoonstelling FAMILIEPORTRET te zien. Het verhaal van de kunstzinnige familie Tétar van Elven wordt verteld aan de hand van allerlei portretten en andere persoonlijke voorwerpen. Hiervoor zijn bruiklenen ontvangen van de Koninklijke Verzamelingen, de Koninklijke Bibliotheek en het Kunstmuseum Den Haag. 


Na aanvang van de tentoonstelling FAMILIEPORTRET meldden zich familieleden van de kleindochters van Pauls oudere zuster Carola Josepha. Het bleek dat zij ooit acht tekeningen van de familie Tétar van Elven hadden gekregen. Dank zij deze tekeningen konden wij personen op diverse portretten identificeren. Bij de tekeningen zaten vier portretten van Dorothea (Doortje, de moeder van Paul). Deze werken zijn te zien in een extra vitrine in het museum. Dank zij een portret van Doortje met Paul’s broer Cornelis, kreeg ook de vader van Marie - bekend van het portret in de salon - een gezicht!


Nazaten van Pauls oudste halfbroer Martin Gérard hebben een collectie foto’s van de familie in bruikleen aangeboden. Hierdoor hebben we nu ook portretten van de vijfde en laatste generatie van de familie Tétar van Elven.


Het zelfportret van Pauls tweede halfbroer Jan Baptist dat zich in het depot van het Kunstmuseum Den Haag bleek te bevinden krijgen wij voorlopig in duurzame bruikleen.

DE VALSE VERMEER

t/m juni 2023

In het kader van het Vermeerjaar heeft ons museum de meest beroemde vervalsing aller tijden in bruikleen gekregen uit het Depot Boijmans van Beuningen: De Emmaüsgangers van Han van Meegeren.


Het schilderij wordt getoond in samenhang met de kopieën naar oude meesters van Paul Tetar van Elven. Dit om het verschil tussen kopiëren en vervalsen duidelijk te maken.


Naast de Emmaüsgangers is een nog niet eerder geëxposeerd werk van Van Meegeren te zien uit het bezit van de Fundatie van Renswoude. Dit werk, dat hij niet heeft voltooid, betreft een bijbelse voorstelling.


Lezingen

Jeroen Windmeijer, populaire schrijver van thrillers met een historische inslag, werd geboren in Delft. Later dit jaar komt het eerste deel uit van zijn trilogie over Vermeer die zich afspeelt in zijn geboortestad. Tijdens de tentoonstelling zal Jeroen Windmeijer in het museum een aantal lezingen geven. Meer hierover later.

Ook Patrick van Odijk, schrijver van de roman "Het meisje van de valse Vermeer", zal acte de présence geven in het museum. Hij geeft op vrijdag 26 mei een lezing. De inloop is om 19.00 uur en de lezing begint om 19.30 uur. De entreeprijs bedraagt € 15,-. U kunt ONLINE TICKETS bestellen. Klik op de ticketpagina op de datum 26 mei!


Museumles

Scholen uit Delft worden uitgenodigd om deel te nemen aan een gratis museumles over het thema "Vervalsen of kopiëren".

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de Gemeente Delft, de Fundatie van Renswoude en de De Schepper Delft Stichting.

LEZINGEN

Vrijdagavond 26 mei om 19.30 uur in de hal van het museum: "Het meisje van de valse Vermeer" door Patrick van Odijk.

Entree: € 15,-, inclusief een kopje koffie en een drankje na afloop.


U kunt ONLINE TICKETS bestellen. Klik op de ticketpagina op de datum 26 mei!HET IDEALE NAAKT

24 juni t/m 26 november 2023

Na FAMILIEPORTRET is de tentoonstelling HET IDEALE NAAKT gepland. Voor het eerst zullen de unieke academietekeningen van Paul Tétar van Elven worden geëxposeerd.

Paul bezocht de Kunstacademie in Amsterdam en Den Haag en tekende daar veel naar (mannelijk) model. Kunsthistorica Nina Reid specialiseerde zich tijdens haar studie in het tekenonderwijs en is gastconservator voor de tentoonstelling en auteur van de gelijknamige publicatie. 


John Sillevis, kunsthistoricus en oud hoofdconservator van het Kunstmuseum Den Haag, noemt de tekeningen van Paul Tétar van Elven van een exceptionele kwaliteit. De uitgebreide collectie tekeningen uit zijn studiejaren geeft een haarscherp beeld van de kunstopleiding in de eerste helft van de 19de eeuw. Een unieke verzameling, omdat het de denkbeelden uit die tijd reflecteert. In een groot deel van de negentiende eeuw lag het accent op het nastreven van perfecte schoonheid. Daarvoor keek men terug naar de tijd van de Grieken en de Romeinen: studie naar deze voorbeelden moest leiden tot het hoogste ideaal. Naast tekeningen naar model werden dan ook vooral antieke beelden nagetekend. Ook daarvan zijn talloze voorbeelden in de collectie van Paul Tétar van Elven te vinden.

Concerten

Paul Tetar van Elven was amateur dwarsfluitist en zijn vrouw Louise speelde piano. Ze gingen samen veel naar concerten en musiceerden samen thuis. Paul speelde zowel in een orkest in Delft, als in kleinere 'huissalons’: “Met zijn fluit was hij de gelukkigste man ter wereld. Op de concerten van Tandem en in gezelligen kleinen kring was hij altijd gaarne bereid zich te doen horen.” (A.L.H. Obreen, 1897).

Museumvrijwilliger (en fluitist) Patricia Wind-Smith wil deze kant van Pauls leven nu weer aandacht geven. Er komt dit jaar een serie concerten met muziek die Paul (mogelijk) gespeeld heeft. In juni en in september komen er huisconcerten in de Paarse Kamer van het museum. Een klein ensemble speelt typisch 19de-eeuwse huiskamer muziek van o.a. Beethoven, Mendelssohn en Weber. En in november komt er een amateurorkest uit Den Haag een programma spelen dat Paul in 1861 ook echt heeft gespeeld.


Zondag 4 juni 2023 om 11:00 en 17:00 – huiskamerconcert in het museum.

September 2023 (datum nog niet bekend) – huiskamerconcert in het museum.

Zaterdag 18 november 2023 om 20:00 – concert door Haags Symfonie Orkest Euterpe in de Schuilkerk op het Bagijnhof.


Entreeprijs € 12,50, inclusief consumptie. U kunt ONLINE TICKETS bestellen voor het juni-concert. Klik op de ticketpagina op de datum 4 juni!